Monday, January 11, 2010

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႕ roux မ်ား

roux is a combination of fat n flour which are cooked together. roux အေၾကာင္းကို နည္းနည္း အရင္က ေရးခဲ႕ဖူးပါတယ္။ ၿပစ္ေအာင္လုပ္ေပးတဲ႕ ပစၥည္း thickening agents ပါပဲ။ type 3 မ်ဳိး ရိွပါတယ္။
white roux
blond roux
brown roux တို႕ၿဖစ္ပါတယ္။  white roux နဲ႕ blond roux တို႕က သိပ္မကြာပါဘူး။ အခ်ဳိးအစားတူတူပါပဲ။ color နည္းနည္းယူလိုက္တာ ၊ အခ်ိန္ နည္းနည္း ပိုၾကာသြားတာေလာက္ပဲကြာတယ္။ brown roux ကေတာ႕ ဂ်ဳံ flour နဲ႕butter ဆတူ မထည္႕ရပဲနဲ႕ butter ပိုထည္႕ရတယ္။

No comments:

Post a Comment

ေရးခ်င္တာသာ ေရးဗ်ာ။