Tuesday, February 22, 2011

ေၾသာ္.... GluTen

chef , seafood salad က gluten free ျဖစ္သလား။ room service က ဖားမေလး က လွမ္းေမတာပါ။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ က်ေနာ္ကလည္း ဒီစကားလံုးကို ခု မွ ၾကားဖူးတာ။  း) ဒါနဲ႕ ျပန္ေမးရတာေပါ႕။ ဘာလဲ လို႕ gluten free ဆိုတာ။ ငါ ၾကားဖူးတာက sugar free ကိုပဲ လို႕။ gluten free က glucose ကလာတဲ႕ စကားလံုးလားလို႕။ ဖားမေလးကလည္း မသိဘူးတဲ႕ ။ က်ေနာ္ကလည္း ညပိုင္းက အၾကီးဆံုး ေမာစ္႕ နဲ႕ မာမီ ရဲ တို႕ကို ေမးတာပဲ။ း) သူ တို႕က လည္း သိဘူးတဲ႕ဗ်ာ။ ေကာင္းေရာ...။
ဖားမေလးက ဧည္႕သည္ကို ျပန္ေျပာဟန္တူပါတယ္။ ဧည္႕သည္က ေတာ္ေတာ္ လာ တယ္ဗ်။ အဲ႕ဒီ chef ေတြ မသိရင္ သူ႕ဆီကို ဖုန္းဆက္ ခိုင္းလိုက္လို႕ ေျပာတယ္ တဲ႕ဗ်ာ ။ ေနာက္  ဆက္ရစ္ေတာ႕တာေပါ႕။ အာလူးေၾကာ္ထဲမွာ ဂ်ဳံ ပါလား တို႕ ၊ ဘယ္ေလာက္ၾကာမွာလဲတို႕ စံုလို႕ စံုလို႕ပါပဲ။  ေနာက္ဆံုးေတာ႕ သူေမးတဲ႕ ဟင္းပြဲေတြ မမွာဘဲ တၿခား ဟင္းပြဲပဲ မွာသြားတယ္။ က်ေနာ္လည္း တႏံုႏံုနဲ႕ေလ။ မနက္ခင္းေရာက္ေတာ႕ မနက္အဆိုင္းက  ဘဂံုး chef ကိုေမးၾကည္႕တယ္။ သူေျပာတာက ဟုတ္တုက္တုက္ဗ်။ မင္း အာဂ်ီႏိုမိုတို AJinomoto ကို မသိဘူးလားတဲ႕ ။ သိတာေပါ႕လိုက က်ေနာ္ကေျပာေတာ႕ gluten ဆိုတာ အဲ႕ဒါကို ေျပာတာတဲ႕ေလ။ က်ေနာ္က ခပ္တည္တည္နဲ႕ အာဂ်ီႏီုမိုတို ကုိ သြားယူတာေပါ႕။ ငွဲငွဲ ။ ဒီမွာ ေရးထားတာက mono sodium glutamate လို႕။ gluten လို႕ ေရးမထားဘူးလို႕ေျပာေတာ႕ သူၾကားဘူးတာက stock ေစ်းမွာတဲ႕ အခါ အာဂ်ီႏိုမိုတိုကို glutamate လို႕ အျပည္႕ မေခၚဘဲ gluten လို႕ပဲ ေခၚတယ္တဲ႕ဗ်ာ။ က်ေနာ္ လည္း ေယာင္၀ါး၀ါး ျဖစ္သြားေရာ။ သူ႕ အေျဖကိုေတာ႕ အျပည္႕အ၀ မေက်နပ္ဘူးေလ။ တစ္ေယာက္ေမး တစ္မ်ဳိးေျပာေနကတည္းက ငါ ထင္တယ္ လို ျဖစ္ေနတယ္ေလ။ ;)
ေနာက္ဆံုးေတာ႕ Google ကို ပဲ အားကိုးရတာေပါ႕။ 
gluten ဆိုတဲ႕ စကား ဟာ Latin ဘာသာက ဆင္းသက္လာတာၿဖစ္တယ္ ဘာညာသာရကာ ေတြ႕ရတာပဲဗ်ဳိး။
Gluten-free

Gluten ဆိုတာ ကစီဓါတ္ တစ္မ်ိဳးပါပဲ။ ဆန္တို႔ ဂ်ံဳတို႔ ဘာလီတို႔မွာ ပါပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္က လိုအပ္တဲ့ ပ႐ိုတင္းဓါတ္ကို ျဖည့္စြက္ေပးတဲ့ အဓိက အာဟာရ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းငယ္ေသာ လူတခ်ိဳ႕ကေတာ့ အဲဒီ ပ႐ိုတင္းဓါတ္ကို မေျခႏိုင္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ၅-၆လ ေအာက္ ကေလးငယ္ေလးေတြနဲ႔ ေရာဂါ႐ွိတဲ့ သူတခ်ိဳ႕မွာပါ။ Gluten နဲ႔ မတည့္တဲ့ သူေတြအတြက္ေတာ့ ဒီတံဆိပ္က အသက္တမွ် အေရးပါပါတယ္။  
   
( credit to  > http://wesheme.blogspot.com/2008/11/logo-on-food.html )

 ခုေတာ႕ ရွင္းသြားျပီ။ Gluten ဆိုတာ အာဂ်ီနို္မုိတုိ မဟုတ္မွန္း ။ း) က်ေနာ္တို႕ ေရႊထဲမွာ gluten free စားတဲ႕သူ ရိွသလား မသိဘူးေနာ္။ း)

Special Considerations

Removing gluten from the diet is not easy.  Grains are used in the preparation of many foods.  It is often hard to tell by a food's name what may be in it, so it is easy to eat gluten without even knowing it.  However, staying on a strict gluten-free diet can dramatically improve the patient's condition.  Since it is necessary to remain on the gluten-free diet throughout life, it will be helpful to review it with a registered dietitian.
The person who prepares the patient's food much fully understand the gluten-free diet.  Read food labels carefully:
 • Do not eat anything that contains the following grains: wheat, rye and barley.
 • At one time, oats were thought to contain some gluten.  It has now become apparent, however, that oats frequently were processed in machines that also processed wheat.  Most manufacturers no longer do this, although if there are any questions, a person should get reassurance from the manufacturer by mail, email or phone.
 • The following can be eaten in any amount: corn, potato, rice, soybeans, tapioca, arrowroot, carob, buckwheat, millet, amaranth and quinoa.
 • Distilled white vinegar does not contain gluten.
 • Malt vinegar does contain gluten.
Grains are used in the processing of many ingredients, so it will be necessary to seek out hidden gluten.  The following terms found in food labels may mean that there is gluten in the product.
 • Hydrolyzed Vegetable Protein (HVP), unless made from soy or corn
 • Flour or Cereal products, unless made with pure rice flour, corn flour, potato flour or soy flour
 • Vegetable Protein, unless made from soy or corn
 • Malt or Malt Flavoring, unless derived from corn
 • Modified Starch or Modified Food Starch, unless arrowroot, corn, potato, tapioca, waxy maize or maize is used
 • Vegetable Gum, unless made from carob bean, locust bean, cellulose, guar, gum arabic, gum aracia, gum tragacanth, xantham or vegetable starch
 • Soy Sauce or Soy Sauce Solids, unless you know they do not contain wheat
Any of the following words on food labels often mean that a grain containing gluten has been used.
 • Stabilizer
 • Starch
 • Flavoring
 • Emulsifier
 • Hydrolyzed
 • Plant Protein
The following are lists of various foods that do not have gluten, may have gluten and do contain gluten.

    Prebiotic Plant Fiber Oligofructose and Inulin
NO Gluten MAY Contain Gluten DOES Contain Gluten
Onion, garlic, leeks, Jerusalem artichokes, asparagus, chicory root, jicama, dandelion, banana, agave, jams, Prebiotin
Wheat, barley, rye

    Milk and Milk Products
NO Gluten MAY Contain Gluten DOES Contain Gluten
Whole, low fat, skim, dry, evaporated or condensed milk; buttermilk; cream; whipping cream; Velveeta cheese food; American cheese; all aged cheese such as Cheddar, Swiss, Edam and Parmesan Sour cream, commercial chocolate milk and drinks, non-dairy creamers, all other cheese products, yogurt Malted drinks

    Meat or Meat Substitutes
NO Gluten MAY Contain Gluten DOES Contain Gluten
100% meat (no grain additives); seafood; poultry (breaded with pure cornmeal, potato flour or rice flour); peanut butter; eggs; dried beans or peas; pork Meat patties; canned meat; sausages; cold cuts; bologna; hot dogs; stew; hamburger; chili; commercial omelets, souffles, fondue; soy protein meat substitutes Croquettes, breaded fish, chicken loaves made with bread or bread crumbs, breaded or floured meats, meatloaf, meatballs, pizza, ravioli, any meat or meat substitute, rye, barley, oats, gluten stabilizers

    Breads and Grains
NO Gluten MAY Contain Gluten DOES Contain Gluten
Cream of rice; cornmeal; hominy; rice; wild rice; gluten-free noodles; rice wafers; pure corn tortillas; specially prepared breads made with corn, rice, potato, soybean, tapioca, arrowroot, carob, buckwheat, millet, amaranth and quinoa flour Packaged rice mixes, cornbread, ready-to-eat cereals containing malt flavoring Breads, buns, rolls, biscuits, muffins, crackers and cereals containing wheat, wheat germ, oats, barley, rye, bran, graham flour, malt; kasha; bulgur; Melba toast; matzo; bread crumbs; pastry; pizza dough; regular noodles, spaghetti, macaroni and other pasta; rusks; dumplings; zwieback; pretzels; prepared mixes for waffles and pancakes; bread stuffing or filling

    Fats and Oils
NO Gluten MAY Contain Gluten DOES Contain Gluten
Butter, margarine, vegetable oil, shortening, lard Salad dressings, non-dairy creamers, mayonnaise Gravy and cream sauces thickened with flour

    Fruits
NO Gluten MAY Contain Gluten DOES Contain Gluten
Plain, fresh, frozen, canned or dried fruit; all fruit juices Pie fillings, thickened or prepared fruit, fruit fillings None

    Vegetables
NO Gluten MAY Contain Gluten DOES Contain Gluten
Fresh, frozen or canned vegetables; white and sweet potatoes; yams Vegetables with sauces, commercially prepared vegetables and salads, canned baked beans, pickles, marinated vegetables, commercially seasoned vegetables Creamed or breaded vegetables; those prepared with wheat, rye, oats, barley or gluten stabilizers

    Snacks and Desserts
NO Gluten MAY Contain Gluten DOES Contain Gluten
Brown and white sugar, rennet, fruit whips, gelatin, jelly, jam, honey, molasses, pure cocoa, fruit ice, carob Custards, puddings, ice cream, ices, sherbet, pie fillings, candies, chocolate, chewing gum, cocoa, potato chips, popcorn Cakes, cookies, doughnuts, pastries, dumplings, ice cream cones, pies, prepared cake and cookie mixes, pretzels, bread pudding

    Beverages
NO Gluten MAY Contain Gluten DOES Contain Gluten
Tea, carbonated beverages (except root beer), fruit juices, mineral and carbonated waters, wines, instant or ground coffee Cocoa mixes, root beer, chocolate drinks, nutritional supplements, beverage mixes Postum™, Ovaltine™, malt-containing drinks, cocomalt, beer, ale

    Soups
NO Gluten MAY Contain Gluten DOES Contain Gluten
Those made with allowed ingredients Commercially prepared soups, broths, soup mixes, boullion cubes Soups thickened with wheat flour or gluten-containing grains; soup containing barley, pasta or noodles

    Thickening Agents
NO Gluten MAY Contain Gluten DOES Contain Gluten
Gelatin, arrowroot starch; corn flour germ or bran; potato flour; potato starch flour; rice bran and flour; rice polish; soy flour; tapioca, sago Commercially prepared soups, broths, soup mixes, boullion cubes Wheat starch; all flours containing wheat, oats, rye, malt, barley or graham flour; all-purpose flour; white flour; wheat flour; bran; cracker meal; durham flour; wheat germ

    Condiments
NO Gluten MAY Contain Gluten DOES Contain Gluten
Gluten-free soy sauce, distilled white vinegar, olives, pickles, relish, ketchup Flavoring syrups (for pancakes or ice cream), mayonnaise, horseradish, salad dressings, tomato sauces, meat sauce, mustard, taco sauce, soy sauce, chip dips

    Seasonings
NO Gluten MAY Contain Gluten DOES Contain Gluten
Salt, pepper, herbs, flavored extracts, food coloring, cloves, ginger, nutmeg, cinnamon, bicarbonate of soda, baking powder, cream of tartar, monosodium glutamate Curry powder, seasoning mixes, meat extracts Synthetic pepper, brewer's yeast (unless prepared with a sugar molasses base), yeast extract (contains barley)

    Prescription Products

NO Gluten MAY Contain Gluten DOES Contain Gluten

All medicines - Check with pharmacist or pharmaceutical company.

Sample Menu

Breakfast Lunch Dinner
Cream of rice - 1/2 cup
Skim milk - 1 cup
Banana - 1 medium
Orange juice - 1/2 cup
Sugar - 1 tsp
Baked chicken - 3 oz
Rice - 1/2 cup
Green beans - 1/2 cup
Apple juice - 1/2 cup
Ice cream - 1/2
* Ice cream should be made
   without wheat stabilizers.
Sirloin steak - 3 oz
Baked potato - 1 medium
Peas - 1/2 cup
Fruit gelatin - 1/2 cup
Butter - 1 Tbsp
Tea - 1 cup
Sugar - 1 tsp

The above sample diet provides the following: 1748 calories; 77 gm protein; 225 gm carbohydrates; 62 gm fat; 1577 gm sodium; 2934 potassium
 
credit to
http://www.gicare.com/diets/gluten-free.aspx

3 comments:

 1. Gluten free လား ဆိုတာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေျဖရခက္တယ္ေနာ္..

  ReplyDelete
 2. MSG လို့လဲ တစ္ခ်ိဳ့ေျပာတယ္။ အစ္ကိုကေတာ့ chicken pownder ပဲသံုးတယ္။ အမ္အက္ဂ်ီ တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ထားတယ္။ ရန္ကုန္ေရာက္လို့ ထမင္းစားရင္ အရမ္းသိသာတယ္။ လ်ာက အရသာ ေျပာင္းေနျပီ ရန္ကုန္အိမ္က ခ်က္တာေတြလဲ စားေရာ အာဂ်ီႏိုမိုတို သံုးေတာ့ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီတစ္ေခါက္ ရန္ကုန္အိမ္ကိုေတာင္ အခ်ိဳမႈန့္ ေလ်ာ့သံုးဖို့နဲ့ သၾကားနဲ့ ဟင္းခ်က္မႈန့္ အစားထိုးသံုးဖို့ေတာ့ ေျပာခဲ့ေသးတယ္။ သံုးမသံုးေတာ့မသိဘူး။ ဆီးခ်ိဳ သမားေတြအတြက္ေတာ့ အႏၳရာယ္ၾကီးတယ္ေလ။

  ReplyDelete
 3. @ sunny > ဟုတ္တယ္ဗ်။ က်ေနာ္ ေတာ႕ ခ်ာခ်ာ လယ္သြားတယ္။ း)
  @ ကိုခ်မ္း > ဟုတ္တယ္ အကိုေရ.။ အခ်ဳိမူန္႕ က လွ်ာ ဆြဲေစတယ္ထင္တယ္။ ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္ နဲ႕ အိႏၵိယ ေတြကေတာ႕ ဟင္းခ်ဳိမူန္႕ တတ္ႏိုင္သေလာက္ မသံုးၾကဘူး လို႕ ေျပာတယ္။ အသီးအရြက္ကို ခ်က္တာေတာင္မွ ဆား ေလး နဲ႕ အသီးအရြက္ မွာပါတဲ႕ သဘာ၀ အခ်ဳိ ပါတဲ႕ အရသာ ကို တြဲဆက္ျပီး ခ်က္ၾကတာ အကိုရ...။ စ ျပီး စားခါ စ မွာ ေတာ႕ နည္းနည္း လို သလိုလို ရိွေပမဲ႕ ေနာက္က်ေတာ႕ အဆင္ေျပသြားတာပါပဲ။

  ReplyDelete

ေရးခ်င္တာသာ ေရးဗ်ာ။