Wednesday, January 11, 2012

အစာ သမိုင္း ၁

အစာ အခ်ဳိ႕
ကမၻာဦးလူ၏အစာသည္ အေလ႕က်ေပါက္ေနေသာ အပင္မ်ားမွ သစ္သီးမ်ားႏွင္႕ သစ္ျမစ္မ်ား ဥအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင္႕ ပ်ားရည္တို႕သာျဖစ္၍ အမည္မမ်ားလွေသးေပး။ ကမၻာဦးလူသည္ စမ္း၍ စားၾကည္႕ရင္းမည္သည္႕အစာသည္ စားေကာင္းသည္ မည္သည္႕အစာသည္ မစားေကာင္းဟု တျဖည္းျဖည္းသိလာခဲ႕၏။
ထို႕ေနာက္ လူသည္ အမဲလိုက္တတ္လာသည္။ ထိုအခါ လူ႕အစာစာရင္း၌ အသား၊ ငါးႏွင္႕ ၾကက္ငွက္မ်ား ပါ၀င္လာသည္။ ဘီစီ ၅၀၀ ခန္္႕တြင္ လူတို႕သည္ လူး ဆပ္ ႏွံစားေျပာင္းႏွင္႕ ဘာလီ barley ေခၚ မုေယာစပါး စေသာေကာက္ႏွံမ်ားကို စ၍ စိုက္ပ်ဳိးတတ္လာၾကသည္။ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္တို႕ကိုလည္း စတင္ေမြးျမဴလာၾက၏။ဒိန္ခဲကို ဘီစီ ၃၀၀၀ ခန္႕ႏွင္႕ ႏို႕၊ ဘီယာႏွင္႕ ၀ိုင္တို႕ကုိ ဘီစီ ၂၀၀၀ ခန္႕ကတည္းက ျပဳလုပ္စားေသာက္တတ္ေနျပီဟု ယူဆရ၏။ ထိုမွ စ၍ လူ႕အစာသည္ တျဖည္းျဖည္း အမ်ဳိးအမည္ စံုလင္ၾကြယ္၀လာသည္။
ယဥ္ေက်းမူ႕မ်ား ထြန္းကားလာ၍ အစာေရစာလည္း ေပၚမ်ားလာေသာအခါ မိမိတို႕ႏွစ္သက္ရာကို ေရြးခ်ယ္စားၾကေသာ အစားဓေလ႕မ်ားလည္း မ်ဳိးႏြယ္အုပ္စုအလုိက္ ေပၚေပါက္လာခဲ႕သည္။စိုက္ပ်ဳိးေရး ေမြးျမဴေရးမ်ား စတင္လုပ္လာသည္မွစ၍ လူသည္ မိမိအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္း၍ မိမိကိုယ္တိုင္ကလည္း စားလိုေသာ အစာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စားတတ္လာသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အပင္အမ်ဳိးေပါင္း သံုးသန္းခြဲ႕ခန္႕ရိွေသာ္လည္း လူတို႕စိုက္ပ်ဳိး၍ စားေသာအပင္မ်ဳိးမွာ ၁၀၀ ခန္႕သာရိွ၏။ ထိုနည္းတူ တိရစာၦန္အမ်ဳိးေပါင္း ႏွစ္သိန္းခန္႕ရိွသည္႕အနက္ လူတို႕ေမြးျမဴေသာ တိရစာၦန္မ်ားမွာ အမ်ဳိးေပါင္း ၅၀ ခန္႕သာ ရိွသည္။
အစားဓေလ႕သည္ ကမၻာ႕တိုက္ၾကီးမ်ားအလုိက္ ၊ ႏိုင္ငံႏွင္႕လူမ်ဳိးအလိုက္ ကြဲျပားသြားရာမွ ခရီးသြားလာမူ႕မ်ား ေပၚေပါက္လာေသာအခါ တိုက္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႕၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွ ႏိုင္ငံတစ္ခုသို႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕၀င္ေရာက္လာမူ႕မ်ားလည္း ရိွခဲ႕သည္။ ၁၃ ရာစုႏွစ္အတြင္း ကမာၻေရေၾကာင္းခရီးသည္ၾကီး မာကိုပိုလို Marco Polo သည္ အေရွ႕ဖ်ားမွ အစာမ်ားႏွင္႕ ဟင္းခက္ အေမႊးအၾကိဳင္မ်ားကို ဥေရာပသို႕ သယ္ေဆာင္လာခဲ႕သည္။ ကိုလံဘက္ Columbus ႏွင္႕ အျခားနယ္သစ္ရွာေဖြသူ စပိန္လူမ်ဳိးမ်ားသည္လည္း အားလူး ေျမပဲႏွင္႕ အျခားပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ သီဟိုသရက္သီး စေသာအစာမ်ားကို စပိန္ႏိုင္ငံသို႕ ယူေဆာင္လာခဲ႕ၾကသည္။ 
ေနာက္ပိုင္းေခတ္တြင္ အစာကို ျပဳျပင္စီရင္သည္႕နည္းလမ္းမ်ား တိုးတတ္လာသည္႕အေလ်ာက္ အစားအမ်ဳိးအမည္မ်ား မေရမတြက္ေအာင္ တိုးပြားလာသည္။ စစ္ပြဲၾကီးမ်ားအတြင္း စည္သြတ္ျခင္းစေသာ ၾကာရွည္ခံေအာင္ ျပဳလုပ္သည္႕နည္းသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ႕သည္။ ျမိဳ႕ျပ လူမူ႕အဖြဲ႕အစည္း ထြန္းကားလာေသာအခါ အစားဓေလ႕မ်ား ေျပာင္းလဲလာၾကျပန္သည္။ ျမိဳ႕ျပတြင္ေနသူမ်ားသည္ အိမ္ရိွလူကုန္ အလုပ္လုပ္ၾကရသျဖင္႕ အစာကို ေအးေအးေဆးေဆး ခ်က္ျပဳက္ခ်ိန္မရ။ သားငါးကို အိမ္မွာ ကိုင္ခ်ိန္မရ။ထို႕ေၾကာင္႕ အသားငါးေရာင္းခ်သူတို႕က တံုးျပီးတစ္ျပီး ၊ အသားလႊာျပီး၊ ၾကိတ္ျပီးသားမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးလာၾကသည္။ အရသာပါ တစ္ခါတည္း ထည္႕ျပင္ထား၍ အိမ္ေရာက္လွ်င္ ဆီျဖင္႕ ေၾကာ္ရံုသာလိုေတာ႕သည္႕ အဆင္ေျပအစာ Convenience Food မ်ားလည္း ေပၚလာသည္။ ၎အဆင္ေျပအစာမ်ား ေပၚသည္မွစ၍  တစ္စထက္တစ္စ လူၾကိဳက္မ်ားလာခဲ႕သည္။ ဥပမာ အာလူးဆိုပါက ၁၉၇၀ ျပည္႕ႏွစ္ ကမာၻ႕အားလူးေစ်းကြက္တြင္ အားလူးသီးအစိမ္းအတိုင္း ေရာင္းခ်မူ႕က နည္းျပီး အသင္႕စားႏိုင္ေအာင္ စီမံထားေသာ အားလူးေရာင္းခ်မူ႕က ပိုခဲ႕သည္။ ဆိုင္တြင္ မွာစားရာ ၌ပင္ ၾကာရွည္မေစာင္႕ႏိုင္၊ အခ်ိန္္မေပးႏိုင္သူမ်ားအတြက္လည္း ဟမ္ဘာဂါ Hambarger စေသာ အျမန္ရအစာ Fast Food မ်ားေပၚေပါက္လာသည္။ ေရေႏြးေျဖာရံုျဖင္႕ စား၍ရေသာ ခ်က္ခ်င္းရအစာ Instant Food မ်ားကား လူ႕အစာသမိုင္းတြင္ မွတ္တိုင္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ လူသည္ ကမာၻဦးအခ်ိန္က အစာအတြက္ တစ္ေန႕တာအခ်ိန္၏ နာရီေပါင္းမ်ားစြာကို အသံုးခ်ခဲ႕ရေသာ္လည္း  ယခုအခါ အစာသည္ မိမိေရွ႕ေမွာက္သို႕ မိနစ္ပိုင္းႏွင္႕ ေရာက္ႏိုင္သည္႕ေခတ္ ျဖစ္လာသည္။

ဆက္ရန္
( ဆရာ အာကာ ပထမဆံုးအေခါက္ က်ေနာ႕ ဆီ လာလည္ျခင္းပါ။ အမွတ္တရေန႕အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ )
Ref > အစာ အဟာရ သိပၸံ ( ဦးတိုင္းအုပ္ )


No comments:

Post a Comment

ေရးခ်င္တာသာ ေရးဗ်ာ။